Trào lưu lập group anti fan

Anti một chút thì vui, anti nhiều chút thì hổng có vui nhiều nhiều đâu các bạn. Đặc biệt là “văn hóa” anti có phần cực đoan khiến các nghệ sĩ phải dè chừng trong những năm gần đây.