Ăn gì cũng được

Rất ghét đi ăn với mấy đứa mà suốt ngày ” đi đâu cũng được”, ” ăn gì cũng được” đến lúc rồi ” đi đâu cũng không được” ” ăn gì cũng không được” . Thật là thích ăn chửi.